DnyDobrovolnictvi22

ROK 2021 VE ZNAMENÍ REKORDU

Stejně jako miliony lidí a organizací na celém světě, tak i Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka čelí už po dva roky koronavirové pandemii. Její nástup přinesl do našich aktivit výrazné změny a poměrně turbulentní byl i uplynulý rok 2021. Mnoho přijímajících organizací se pro dobrovolníky na dlouhou dobu uzavřelo. Museli jsme hledat nové cesty, jak umožnit realizaci našich DOBROprogramů, jak udržet motivaci dobrovolníků, i jak zprostředkovat dobrovolnickou pomoc tam, kde bylo nejvíc potřeba, a získat pro ni nové nadšence. Hodně aktivit se přesouvalo do online prostoru, který se ukázal být vhodným nástrojem využitelným jako doplněk běžné dobrovolnické praxe i do budoucna. Učili jsme se zkrátka pomáhat jinde a jinak. Přes všechny komplikace se nám ovšem podařilo udržet nejen vzestupnou tendenci počtu spolupracujících dobrovolníků a organizací, ale dokonce dosáhnout nejlepších výsledků za uplynulých sedm let existence našeho dobrovolnického centra. 282 dobrovolníků v 35 přijímajících organizacích odvedlo v roce 2021 úžasných 8 821 hodin práce !!!

Co se u nás tedy vloni všechno událo? Velice zásadní bylo období začátku roku, kdy kvůli silné pandemické vlně panoval v naší zemi „lockdown“. V tu dobu se podařilo významně posílit program doučování dětí se sociálním znevýhodněním. Tehdy jsme zaznamenali i poměrně velký zájem veřejnosti o dobrovolnictví – zdálo se, že covid paradoxně udělal dobrovolnictví dobré PR, a tak dobrovolníci ve velkém počtu mohli realizovat online doučování a pomáhat dětem se zvládáním distanční výuky na některých základních školách, v dětském domově, v Salesiánském klubu mládeže – Centru Don Bosco, a také ve dvou organizacích pomáhajících dětem cizinců s integrací. Díky online platformám se povedlo propojovat děti a dobrovolníky z různých koutů kraje. Osobní kontakt samozřejmě nedokázala tato forma zcela nahradit, ale přinášela i výhody, například v podobě úspory času dobrovolníků či větší časové flexibility, kdy se daným aktivitám mohli oni i děti věnovat bezpečně v pohodlí svých domovů. Podobně to bylo rovněž při práci našeho centra. Schůzky se zájemci či s dobrovolníky se konaly téměř pouze online, stejně tak jako jednání s organizacemi a různými institucemi, školení dobrovolníků a konzultace. Problém s nevyhovující technikou nám pomohla vyřešit společnost Foxconn Česká republika, a to finančním darem na pořízení nového PC pro koordinátora dobrovolnického centra. Pomáhali jsme podobně také se zprostředkováním darování použitých notebooků od uvedené společnosti do několika neziskových organizací, které je využívaly právě pro distanční vzdělávání dětí či práci dobrovolníků. Pardubické „Dobrotety“ ze Sluníčka – Centra pro rodinu zase intenzivně sháněly formou sbírek potraviny, drogerii a spotřební věci pro rodiny v nouzi. Spolu s dobrovolníky jsme také připravili interaktivní výzvu #kouskyDOBRA, jejíž snahou bylo přinést lidem alespoň malé povzbuzení a rozptýlení negativní atmosféry v nelehké době komplikované pandemií. Naše dobrovolnice „babičky“ v rámci ní pekly velikonoční cukroví jako poděkování zdravotnické záchranné službě. Podobně děti ze ZŠ Montessori Pardubice a MŠ Pospíšilovo náměstí se svými rodiči zase vyrobily jarní přáníčka, dárky a dobroty pro seniory v Domově u Kostelíčka či pro covidové pacienty a zdravotníky Pardubické nemocnice. To vše směřovalo k zamyšlení se nad tím, kolik dobra je stále možné nacházet v úplně obyčejných věcech a drobnostech či v mezilidské pomoci.

Velkou novinku pro nás potom přineslo jaro 2021. Naše dobrovolnické centrum navázalo spolupráci se spolkem mladých ochránců přírody Pestré Polabí. Akcí „Ukliďme Česko“ v rámci dubnových oslav Dne Země jsme společně odstartovali sérii aktivit na pomoc přírodě na Pardubicku, do nichž se noví dobrovolníci doslova hrnuli. Podobně pomáhali i ohroženým zvířatům ve spolupráci s dalšími organizacemi. Bylo tak víc než patrné, že lidé mají stále zájem pomáhat, i když zrovna trochu jinak, než byli u nás dosud zvyklí. Navíc práce v přírodě většinou nebyla spojená s přísnými protiepidemickými opatřeními, ani s rizikem nákazy. Díky tomu se podařilo naše pravidelné aktivity oživit a nadchnout pro dobrovolnictví další jedince z řad veřejnosti. Během roku se pak s postupným zlepšováním epidemické situace dobrovolníci vraceli do svých organizací. Doba covidová nám tedy sice přinesla řadu velkých těžkostí, ale i nové nápady a metody, které můžeme aplikovat dál v naší činnosti. A v neposlední řadě i onen rekord v bilanci naší dosavadní práce.