Náš tým

Ing. Lucie Křivková

koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP
garant Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje

Vystudovala jsem obor Ekonomika veřejného sektoru na Univerzitě Pardubice. Moje profesní cesta vedla přes práci ve veřejné správě do neziskového sektoru a od roku 2015 mám v KONEP na starosti fungování dobrovolnického centra. Zajišťuji nábor nových dobrovolníků, o které se pak snažím pečovat po celou dobu jejich dobrovolné činnosti. Komunikuji s přijímajícími organizacemi i s dalšími institucemi. O tématu dobrovolnictví ráda přednáším studentům na středních a vyšších odborných školách a na univerzitě Pardubice. Se statutárním městem Pardubice spolupracuji na projektu „Babičky a dědečkové do školek“. Od jara 2020 působím jako garant Regionálního dobrovolnického centra Pardubického kraje.

+420 775 551 412

Náš tým

Mgr. Kateřina Mužíková

koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP pro region Ústí nad Orlicí

Při studiu na Univerzitě Pardubice jsem nejprve dva roky působila jako dobrovolník v programu doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 jsem nastoupila do KONEPu na tříměsíční stáž a od druhé poloviny téhož roku pracuji jako koordinátorka dobrovolnického centra pro region Ústí nad Orlicí. Zajišťuji nábor nových dobrovolníků, komunikuji s organizacemi, kde dobrovolníci pomáhají. Také spravuji sociální sítě a webové stránky centra. Práci se nyní věnuji na částečný úvazek při rodičovské dovolené.