dobro-18-of-18.820×400.exact_.q85

PROJEKT CULTURE BUDDY SE OSVĚDČIL. UŽ ROK MOHOU KLIENTI VYRAZIT NA KULTURNÍ AKCI S DOPROVODEM

Projekt Culture Buddy má za sebou úspěšný první rok od svého spuštění. Klienti s duševním či kombinovaným onemocněním se tak v doprovodu dobrovolníka vydali na kulturní akce již více než osmdesátkrát. Radnice proto ve spolupráci s Centrem Kosatec a Koalicí nevládek Pardubicka bude v projektu pokračovat i letos, a to s vyšším počtem klientů, dobrovolníků i zapojených organizací. Na samotnou realizaci vynaloží město stejně jako v minulém roce 100 000 korun.

Odstraňování fyzických bariér a zpřístupňování veřejných prostranství handicapovaným je ve městě již zajetým standardem. Projekt Culture Buddy však otázku odstraňování těchto překážek posouvá ještě o krok dále – cílí na bariéry, které jsou sice okem neviditelné, ale pro osoby s duševním onemocněním o nic snáze překonatelné. „Z provedené analýzy víme, že tyto osoby čelí bariérám v podobě obavy z neznámého prostředí nebo strachu být sám na události, kde je mnoho cizích lidí. Naprostá většina těchto osob také nedisponuje průkazem ZTP nebo ZTP/P, což klade další překážku v plnohodnotné účasti na kulturních aktivitách, které mají prokazatelně pozitivní zdravotní a socializační dopady. Řešení může nabídnout osoba, která klienta projektu na aktivitu jednoduše doprovodí. V rámci pilotního ročníku Culture Buddy se uskutečnilo přes 80 doprovodů. Počet dobrovolníků, stejně jako zapojených kulturních organizací přitom roste, za což jsme velmi vděční a rádi bychom, aby byl projekt do budoucna ještě rozšířen,“ podotýká náměstkyně primátora zodpovědná za oblast kultury Jiřina Klčová.

Dobrovolníky do tohoto projektu hledá a vysílá Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka. Vloni se jich zapojilo celkem 12. „I v letošním roce uvítáme do našeho DOBROtýmu další zájemce o činnost kulturního parťáka pro osoby s handicapem. Ti se mohou hlásit přes registrační formulář dostupný na webu www.dobrokonep.cz nebo přímo na e-mailu dobro@konep.cz či telefonu 775 551 412. Se všemi se rádi sejdeme a probereme podrobnosti k naší spolupráci,“ uvádí koordinátorka Dobrovolnického centra Lucie Křivková.

Pilotní fáze projektu, který je kompletně realizován na území Pardubic, byla spuštěna v únoru 2022 a je jedním z výstupů „Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře“ statutárního města Pardubice. Spolu s pardubickým magistrátem na projektu v pozici koordinátora spolupracuje Centrum Kosatec, jehož klienti byli také prvními klienty projektu.

Klient si může vybrat z kulturní nabídky celkem 13 stěžejních kulturních institucí ve městě. Vstupenky jsou do projektu poskytovány s výraznou slevou, přičemž dobrovolník má vstup vždy zdarma. Kromě zajištění doprovodu, zpravidla ve večerních hodinách, poskytne dobrovolník klientovi také další nezbytné informace o povaze vystoupení, jako je třeba doporučený dress code. V současné době čítá projekt Culture Buddy celkem 14 klientů a 14 dobrovolníků.

Zdroj: Magistrát města Pardubic