PŘÁNÍ K MEZINÁRODNÍMI DNI ZDRAVOTNÍCH SESTER A OŠETŘOVATELEK

Na 12. května každoročně připadá Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Děti ze ZŠ Montessori Pardubice tak svými výrobky a výkresy popřály (nejen) těm z Geriatrického centra Pardubické nemocnice. I my se připojujeme a děkujeme všem sestřičkám i ošetřovatelkám za jejich péči. Užijte si dnešní den!