Nurse holding male patient’s hand in hospital bed

HLEDÁME DOBROVOLNÍKY PRO POMOC V PALIATIVNÍ A HOSPICOVÉ PÉČI

Základním posláním oddělení paliativní a hospicové péče v Albertinu v Žamberku je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. Jsme přesvědčeni, že lidský život v jakékoliv podobě je vzácným darem, a proto je třeba si jej vážit a chránit. V péči o nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Usilujeme o naplnění dnů nemocného životem, zároveň však respektujeme smrt jako nedílnou a přirozenou součást života.

Co požadujeme od dobrovolníků, když přichází ke našemu pacientovi:

 • mluvíme o tom, o čem nemocný mluvit chce a potřebuje
 • často mlčíme a jsme pouze přítomni, když nemocný mluvit nemůže či nechce
 • někdy ho držíme za ruku, aby se nebál, aby se necítil sám
 • někdy čteme, někdy zpíváme, díváme se společně na televizi, jdeme ven na procházku
 • podáváme pití a jídlo, upravíme lůžko, pomůžeme na toaletu
 • někdy trávíme noc u lůžka či v doslechu, aby si blízký, který pečuje, mohl odpočinout
 • plníme přání umírajícího člověka, pokud jsou v našich silách a možnostechPožadujeme:

 • trestní bezúhonnost
 • tolerance, vlídnost, laskavost, empatie, trpělivost,
 • doporučený rozsah 1x týdně 1-2h, dle potřeb pacienta a kapacity dobrovolníka,
 • komunikace s koordinátorem dobrovolníků

Nabízíme:

 • možnost pravidelných intervizí a supervizí přímo na oddělení paliativní a hospicové péče

Zaujala Tě naše DOBROnabídka? Vyplň náš registrační formulář a my se Ti ozveme!