digital-marketing-1433427_1280

BEZ NÁROKU NA ODMĚNU POMÁHÁ KAŽDÝ PÁTÝ

Ve druhé polovině roku 2023 provedl Český statistický úřad šetření, které poskytlo informace o zapojení obyvatel Česka do dobrovolnických činností. Kromě základního členění dobrovolníků podle věku, vzdělání a ekonomické aktivity přineslo také informace o organizovaném a neorganizovaném dobrovolnictví, o místu výkonu dobrovolnické činnosti či o jejich zaměření.

Míra dobrovolnictví ve 2. pololetí roku 2023 dosáhla hodnoty 19,2 %, přičemž vyšší míru dobrovolnictví měly ženy (21,4 %). Muži sice s mírou dobrovolnictví (16,9 %) za ženami mírně zaostávali, ale věnovali dobrovolnictví větší úhrn hodin.

Dobrovolníci nejčastěji pomáhali přátelům, sousedům nebo neznámým lidem (33,8 %), případně nějaké organizaci (33,2 %). Dobrovolnictví probíhalo nejčastěji v místě bydliště (85,7 %).

Mezi dobrovolníky převažovalo organizované dobrovolnictví (56,6 %), dobrovolnická činnost byla nejčastěji zaměřena na rozvoj obce, komunit a sousedskou výpomoc (23,7 %) a sociální péči (23,5 %).

Důvodem k dobrovolnictví bylo nejčastěji přesvědčení a víra v hodnoty, které podporuje daná skupina nebo organizace (29,8 %), případně to, že dobrovolník chce být s ostatními lidmi, s přáteli, či následuje jejich příklad (29,2 %).

Detailní pohled na dobrovolnictví v Česku přináší analýza Dobrovolnictví v ČR 2023 a také prezentace ČSÚ z tematické tiskové konference.

Šetření bylo navázáno na Výběrové šetření pracovních sil. Zjišťování proběhlo z iniciativy Úřadu vlády, financovalo jej Ministerstvo vnitra a tazatelé při něm ve všech krajích ČR oslovili respondenty ve věku 15 a více let. Definice dobrovolnictví pro šetření vycházela z definice dobrovolnictví stanovené Mezinárodní organizací práce (ILO).

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
jan.cieslar@csu.gov.cz | X @statistickyurad

Přílohy:

Zdroj: https://csu.gov.cz/produkty/bez-naroku-na-odmenu-pomaha-kazdy-paty